MARY, OUR MOTHER

Saturday, February 08, 2014

[Video] Saint Josephine Bakhita
                                             
  To Know God

apostleshipofprayer

http://youtu.be/urDW9-9IxEw

Reflection for 2/8/14

www.apostleshipofpra­yer.org